С посещението в този уеб сайт, вие се съгласявате, да използваме бисквитки, за да ви осигурим най-доброто изживяване...

Дейност

 • Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
 • Издирване на биологични родители.
 • Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи, проблеми с деца или семейни конфликти.
 • Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
 • Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
 • Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
 • Събиране на информация по граждански и наказателни дела и издаване на документи с юридическа стойност.
 • Извършване на справки с конфиденциална информация.
 • Установяване на лица или обстоятелства, свързани промишления шпионаж или с опазване на фирмената тайна.
 • Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и ненадеждни партнъори.
 • Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция, доказване на нарушения при реализацията на права върху обекти на интелектуална собственост.
 • Поемаме случаи в международен мащаб.